شعار سال ۱۴۰۰ / تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

گزارش تصویری/ سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در راس هیاتی پارلمانی به سن پترزبورگ سفر کرده است، در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی به ایراد سخنرانی پرداخت.
حمیدرضا راهل جمعه 21 مهر 1396 ساعت 19:51
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100622806011.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101358063057.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100503554995.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101332859740.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101716326289.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101594466657.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101981100810.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101547511569.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101210627449.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102076479965.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102742752828.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102105691541.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101870958292.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100476155666.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101949216771.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102015694290.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101769550095.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101725203623.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana
خروج هیأت ایرانی از سالن دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102148030575.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, سخنرانی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی ساز Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet