هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که روز گذشته برای حضور و سخنرانی در صد و سی هفتمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس وارد کشور روسیه شد، در حاشیه برگزاری این اجلاس با همتای قزاقستانی خود دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل جمعه 21 مهر 1396 ساعت 20:08
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103841098772.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105445706522.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105355709271.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108812026067.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
حضور حسین امیر عبداللیان در دیدار با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103610049929.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103297016012.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105295152114.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دکتر علی لاریجانی، مهدی سنایی، قشقاوی، محمد یثربی در دیدار با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100899344530.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100712551661.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100977044020.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دکتر علی لاریجانی و مهدی سنای سفیر ایران در روسیه در دیدار با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107768766006.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108740289128.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100542432634.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103139199588.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105229496334.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامیبا رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100655252606.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710100353398472.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان, رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103496388804.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105597006249.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710106371776043.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس قزاقستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet