هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس ارمنستان


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه شرکت در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی با آرا بابلویان، رئیس مجلس ارمنستان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل شنبه 22 مهر 1396 ساعت 12:53
دیدار آرا بابلویان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105544493205.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107813736282.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
رئیس مجلس ارمنستان در یدار با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103707966882.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ارمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710102880683140.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100767606820.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108963575868.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس ارمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710101576002492.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
آرا بابلویان در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107010313454.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
سنایی، کرم پور حقیقی و فرشادان در دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102136482268.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107694298937.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ارمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108054846931.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108693131668.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس ارمنستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710104512040267.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107323502809.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106621226127.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار آرا بابلویان با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106651038881.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
حسین امیرعبداللهیان در دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107425425161.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108105443927.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار آرا بابلویان با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103806907959.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
سنایی، کرم پور حقیقی و فرشادان در دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109245492723.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با آرا بابلویان https://cdn.icana.ir/d/019/201710106889354583.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107731403011.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار آرا بابلویان با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103178333763.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102804061418.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
فرشادان و کرم پور حقیقی در دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107744941196.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102602080010.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102123152373.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana
دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100814706514.jpg , دیدار رئیس مجلس ارمنستان با دکتر لاریجانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet