شعار سال ۱۴۰۰ / تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

گزارش تصویری/ دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و سی و هفتمین اجلاس IPU در سن پترزبورگ با نگوین تی کیم نگان، رئیس مجلس ویتنام دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 16:37
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710101977100761.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710106151663428.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710104875173589.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710107022234518.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710109253835930.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710106860500328.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710101125238144.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710107873761300.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
سنایی و علی اسماعیلی در دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710102692368881.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
امیرعبداللهیان و قشقاوی در دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710104218920342.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710108605408530.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710109221973549.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710102274637046.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710104453882109.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710108280076852.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710105448510115.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710102107717889.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710105139527158.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
علی اسماعیلی در دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710104242516974.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710108811558743.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710104723873863.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710100475530614.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201710109462269509.jpg , دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ویتنام, رئیس مجلس ویتنام, نگوین تی کیم نگان رئیس مجلس ویتنام Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet