هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و سی و هفتمین اجلاس IPU در سن پترزبورگ با رئیس پارلمان سوریه دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 12:51
دکتر علی لاریجانی، سنایی، اسماعیلی، قشقاوی در دیدار با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105448936889.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108994502106.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
رئیس پارلمان سوریه در دیدار با دکتر علی لاریجنی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109336024143.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105637129899.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
یوناتن بت کلیا و اسدالله عباسی در دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105075718475.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101612031485.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710103935609604.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105263911484.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105508562397.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104855104095.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
رئیس پارلمان سوریه در دیدار با دکتر علی لاریجنی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108710142639.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
حسین امیرعبداللهیان، بت کلیا، عباسی، دکتر لاریجانی، سنایی در دیدار با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109494931593.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105314593166.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710107002399410.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710103631297416.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108282980478.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109959222903.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105869296720.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105779858458.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104825477671.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس پارلمان سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101743649962.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس سوریه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet