هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس IPU در سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با رئیس مجلس کره جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 16:03
رئیس مجلس کره جنوبی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100819616298.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دکتر علی لار یجانی در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105204368068.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104462030493.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104463358191.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101183868278.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109804387806.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107097831031.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
رئیس مجلس کره جنوبی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104596187886.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107073980827.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
رئیس مجلس کره جنوبی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105288422624.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
کرم پور حقیقی در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104796119667.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار رئیس مجلس کره جنوبی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103940102225.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105441006803.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
اسداله عباسی و مهدی فرشادان در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106885714597.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101330323432.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
اسداله عباسی و مهدی فرشادان در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103495519531.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
رئیس مجلس کره جنوبی در دیدار با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103872091880.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103726093852.jpg , دیدار دکتر لایجانی با رئیس مجلس کره جنوبی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet