هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس IPU در سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با رئیس مجلس پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 18:48
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710101681940419.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710104330412612.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710109184866891.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103556771645.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710109108638476.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105637199445.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103185043868.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دکتر علی لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710101962739296.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دکتر علی لاریجانی و مهدی فرشادان در دیدار با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710101787216707.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710109323662964.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103986447962.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710109640070378.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710109442913980.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107076164220.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710103743287687.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
مهدی فرشادان و امیرعبداللهیان در دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107258394674.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دکتر علی لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710101867711143.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710106083772171.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
مهدی فرشادان در دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107192433956.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108485012490.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710102862525478.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107479298863.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105473998314.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710105051881259.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710104974181769.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana
دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710106997592677.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لایجانی با رئیس مجلس پاکستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet