هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس IPU در سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با رئیس مجلس گینه بیسائو دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 19:01
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710106400035738.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710100886295191.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710100260720874.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710105123859723.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710109324970322.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دکتر علی لاریجانی، امیر عبداللهیان، کرم پور حقیقی، فرشادان در دیدار با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710101137402172.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710100848470260.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710105049327838.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710106121950092.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710101326340501.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
کرم پور حقیقی ، مهدی فرشادان در دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710104888338966.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710103253611386.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710104533939853.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710100349224880.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکترعلی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710105579916958.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710105369550713.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710103833248556.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana
مهدی فرشادان، کرم پور حقیقی و دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو https://cdn.icana.ir/d/019/201710103667601442.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس گینه بیسائو, رئیس مجلس گینه بیسائو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet