خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

گزارش تصویری/ مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه


مصاحبه تلویزیونی دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اجلاس IPU در سن پترزبورگ با برخی از شبکه های تلویزیونی روسیه از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 19:43
مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی ی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105135731627.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710106220170554.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104208829038.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101743917899.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108049163432.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710106050796846.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105970116080.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105004182850.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710102068131599.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101955961112.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710107590792339.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101576593817.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710102175271183.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104939340110.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana
مصاحبه دکتر علی لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101006797556.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه دکتر لاریجانی با شبکه های تلویزیونی روسیه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet