ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور صحن علنی ۳۰ مهر


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است: عبداله رضیان، صدیف بدری، شکور پورحسین، سیدمحمدجواد ابطحی، یحیی کمالی پور
حمیدرضا راهل یکشنبه 30 مهر 1396 ساعت 14:18
عبداله رضیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710106195573160.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
عبداله رضیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710105657080291.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
عبداله رضیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104777976707.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
شکور پورحسین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710105182871172.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
شکور پورحسین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710103559753046.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104249545642.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
شکور پورحسین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104327619813.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710105437211230.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104830151047.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
شکور پورحسین در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104681085256.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
صدیف بدری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710103659812102.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
سیدمحمدجواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104424509242.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
سیدمحمدجواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104904308252.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
سیدمحمدجواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710103433607831.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
سیدمحمدجواد ابطحی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710104429542165.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
یحیی کمالی پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710105524972525.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana
یحیی کمالی پور حقیقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201710105025981554.jpg , سیدمحمدجواد ابطحی, شکور پورحسین شقلان, صدیف بدری در نطق میان دستور, یحیی کمالی پور, عبداله رضیان در نطق میان دستور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet