هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با جمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز با جمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 9 آبان 1396 ساعت 11:05
نصرالله پژمانفر، علی لاریجانی، مهدی کیایی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104797725729.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105685214150.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
علی لاریجانی، مهدی کیایی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106336054667.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103901164014.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
نصرالله پژمانفر، علی لاریجانی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105102561138.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
نصرالله پژمانفر، علی لاریجانی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105423793563.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104676875864.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109428336267.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104598419260.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105353919921.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
مهدی کیایی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104655436152.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
نصرالله پژمانفر در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109610432503.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103978500307.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105013681865.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
حسن زمانی، نصرالله پژمانفر، علی لاریجانی در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104737168572.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105181378607.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105278270057.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109595474019.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104053218521.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104300850709.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
علی لاریجانی، مهدی کیایی در دیدار باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104388612004.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105612824507.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710104603799138.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana
دیدار دکتر لاریجانی باجمعی از اصحاب رسانه استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105311529362.jpg , دکتر علی لاریجانی, روزنامه نگاران خراسان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet