هدر اصلی

گزارش تصویری/ وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله


وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی کرمانشاه بعد از وقوع زلزله از زاویه دید دوربین خانه ملت.
شنبه 27 آبان 1396 ساعت 22:54
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711100162745741.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711100082437635.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711102913613682.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711107626450996.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711107647319923.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711100228520130.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711101245135042.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711103724147932.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711101346871065.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711100738131894.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711102071320987.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711104391958563.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711104233764637.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711104162214027.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711103974393677.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711104445430250.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711106118581643.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711105980883985.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711106591113794.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711105431300759.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711102573479563.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711102460191098.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711105833400279.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711105341867437.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711105171934740.jpg Icana
وضعیت بخش ازگله ثلاث باباجانی بعد از وقوع زلزله https://cdn.icana.ir/d/019/201711103390721682.jpg Icana

موضوع مرتبط

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet