هدر اصلی

گزارش تصویری/ بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان


اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان بازدید کردند.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 1 آذر 1396 ساعت 16:25
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711102625057894.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711103135228647.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101698430515.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101850661890.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711102157733257.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101919182307.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101979180474.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711107156906555.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101519505073.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101424663250.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101596694492.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101076275605.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711102091958868.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101925193775.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101342168105.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101225712034.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101489182248.jpg Icana
بازدید کمیسیون اجتماعی از آموزشگاه فنی و حرفه ای زاهدان https://cdn.icana.ir/d/019/201711101431979026.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet