ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی


رییس مجلس شورای اسلامی با ویچسلاو والودین، رییس مجلس دومای روسیه، دیدارکرد.
ابوطالب ندری دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 16:02
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102422302175.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102136658725.jpg Icana
دیدار ویچسلاو والودین در دیدار با دکتر لاریجانی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108953443981.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102226096987.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102861108648.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102665089790.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712103142652844.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712103228649897.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712103226314885.jpg Icana
ویچسلاو والودین در دیدار با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108662769630.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102925118795.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102326342373.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712104513952254.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102563167437.jpg Icana
ویچسلاو والودین در دیدار با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102975614147.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108779598359.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712103006259494.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712102928373674.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108584883810.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108860465455.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201712103489598768.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet