ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه با اسقبال رسمی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.
ابوطالب ندری سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 10:12
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712100971704063.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712101265359690.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712109647726218.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104154353636.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712100069949475.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712109596485547.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104585893251.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712101085737847.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104699368046.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104246214185.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104809488906.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712109435683005.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712109706979067.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712101181697649.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104361552277.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712105321150297.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104387265777.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712104306398682.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712101205277298.jpg Icana
بازگشت دکتر علی لاریجانی از اجلاس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در روسیه. https://cdn.icana.ir/d/019/201712101375582656.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet