هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این فراکسیون برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 09:34
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106703110049.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
سیدعباس صالحی، جلالی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201712100486903366.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
دهقانی فیروزآبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106184554459.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
جلالی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712108073317330.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
کاظم زاده در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712107449268091.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106817610370.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712100924778191.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106442901318.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
سیدعباس صالحی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201712107071391439.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نعمتی و کولیوند در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106553022178.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712104726469431.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712100624601024.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
جعفرزاده ایمن آبادی، کوسه غراوی و میرزاده در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712104301637686.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106933693781.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
افتخاری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106986642451.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
محمدی، فرشادان و الماسی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106867391435.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
صفاری نطنزی، بائوج لاهوتی و حسن پور بیگلری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106794722847.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
صفاری نطنزی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106707706871.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106600194627.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
سیدعباس صالحی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201712106621591512.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
جلالی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106567400598.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana
محمدی، کاتب و فرشادان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201712106323867663.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر فرهن Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet