هدر اصلی

صبح امروز ۲۵ دی ۱۳۹۶صورت گرفت:

استقبال رسمی پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان


آقجا نوربردیوا، رئیس مجلس ترکمنستان، و هیئت همراه با استقبال رسمی پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران، صبح امروز ۲۵ دی ۱۳۹۶ وارد تهران شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 10:04
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109727692939.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108268352464.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108482258974.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109106844176.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108187485369.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801104225663164.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108002273635.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109393417434.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108611764290.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108887345935.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108853433927.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109453601931.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109009578226.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109254974458.jpg Icana
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ https://cdn.icana.ir/d/019/201801103804252065.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet