هدر اصلی

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ صورت گرفت:

نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷


نشست خبری علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ امروز دوشنبه، ۲۵دی ماه با خبرنگاران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محمد صوری دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 12:02
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801108744503199.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801100708492813.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109148983711.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109993476478.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801109402578449.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801105174178463.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201801105226909772.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet