خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

بامداد روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶:

آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف سنگین پایتخت


در روز نخست بررسی بودجه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶، برف سنگین، پایتخت را فراگرفت و خیابان های تهران را تمام‌قد سپیدپوش کرد. برف پایتخت محوطه و ساختمان های مجلس را نیز سفیدپوش کرد اما نمایندگان مردم در خانه ملت با حضور در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده اند.
محمدجواد بربریان , محمدرضا زرندوش یکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت 09:46
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801103827779532.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801100769924770.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801107794561007.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801109785506237.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101626704845.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102209544186.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801105950010753.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101565315528.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101040102853.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801100914147008.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801106592347973.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801106874451158.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102265232318.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801105881441419.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101300600350.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801107410892557.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102705900253.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801108421600564.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102134987849.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101338237718.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101981262790.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801103028043847.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101242818870.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801100894579348.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101780213031.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101273212928.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101059862362.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101032452625.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102284322624.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801101413790207.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801104233574307.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801104521826372.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801104368849678.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801104137614505.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801107125250951.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801102757129306.jpg , آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801107652748524.jpg Icana
آغاز روز بودجه ای مجلس در بارش برف پایتخت https://cdn.icana.ir/d/019/201801104362912962.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet