هدر اصلی

امروز انجام شد:

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو


حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو دیدار و گفت و گو کرد.
محمد صوری دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 14:18
دیدار حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802105134368073.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802102583534634.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802103082339274.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802100483195697.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802103214633370.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802102793528220.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802102211461090.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس کمیته قانون اساسی مجلس مونته نگرو https://cdn.icana.ir/d/019/201802104920914772.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet