هدر اصلی

ظهر امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد:

دیدار علی مطهری با اولیاء و دانش آموزان دختر شین آبادی


علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در دیدار با دانش آموزان حادثه دیده شین آباد با تاکید بر اینکه حادثه آتش سوزی روستای شین آباد در سال 91 بسیار تلخ بود، گفت: رفتار خوب دانش آموزان از زمان وقوع این حادثه، تاکنون و تحمل مشکلات سوختگی و روی گشاده دختران حادثه دیده بسیار قابل تقدیر است.
امین شانه بند , فوأد فاضلی دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 19:47
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803103102754820.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803103518456409.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803103415788738.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803107409933192.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803104223900701.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803103269706243.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803104054340663.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803108380041797.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803109998469886.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803107320681260.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
رسول خضری در دیدار علی مطهری با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803103757703760.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803107565891161.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803100147161124.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803107150189573.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803109692143838.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
رسول خضری در دیدار علی مطهری با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803108135390885.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803102451647414.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
رسول خضری در دیدار علی مطهری با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803109865989460.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803109928409914.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803102203828896.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201803104927049865.jpg , علی مطهری در دیدار با اولیا و دانش آموزان شین آباد Icana
عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105610768342.jpg , عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورا Icana
عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105468412442.jpg , عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورا Icana
عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104593041412.jpg , عکس های یادگاری دانش آموزان شین آبادی در مجلس شورا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet