هدر اصلی

امروز 22 فروردین 1397 برگزار شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز ۲2 فروردین ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: محمدمهدی مفتح، سید محمدباقر عبادی، ولی داداشی، همایون یوسفی، سید جواد ساداتی نژاد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 12:29
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101148487658.jpg Icana
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105424592228.jpg Icana
محمدمهدی مفتح در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105443465736.jpg Icana
سید محمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101186268413.jpg Icana
سید محمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804100989921073.jpg Icana
سید محمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101300719033.jpg Icana
سید محمدباقر عبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804100148688414.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109621561529.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101540711703.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109839567293.jpg Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804106187107619.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105919910812.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804104459776976.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109987539688.jpg Icana
همایون یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804104145123866.jpg Icana
سید جواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804104909817440.jpg Icana
سید جواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105982331265.jpg Icana
سید جواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103889584060.jpg Icana
سید جواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101592220474.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet