هدر اصلی

امروز ۲6 فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: سید احسن علوی، محمدحسین قربانی، حسین نیازآذری، شکور پورحسین شقلان، مصطفی کواکبیان.
حمیدرضا راهل یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 15:36
احسن علوی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804103780669076.jpg Icana
احسن علوی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804105092114456.jpg Icana
احسن علوی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804107353814752.jpg Icana
احسن علوی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804103938490343.jpg Icana
محمدحسین قربانی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804100854197852.jpg Icana
محمدحسین قربانی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804101033819695.jpg Icana
محمدحسین قربانی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804109182075484.jpg Icana
محمدحسین قربانی در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804100750598532.jpg Icana
حسین نیازآذری در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804109574485859.jpg Icana
حسین نیازآذری در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804109036738308.jpg Icana
حسین نیازآذری در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804100758424980.jpg Icana
حسین نیازآذری در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804101648894677.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804106472726673.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804106467136781.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804105871440690.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804105981561550.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804102494800093.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804102374803758.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804105934446587.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور یکشنبه 26 فروردین 1397 https://cdn.icana.ir/d/019/201804102581443409.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet