شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

صبح امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ انجام شد:

بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری


بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از حاشیه نشینی شهر ری به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
فوأد فاضلی یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 16:22
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804103995385902.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804107926297487.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108017698553.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804103910605883.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804104236682880.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804100428569919.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101101502964.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101325054749.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101832244227.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804106258932401.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101208971338.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101262019064.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804104293140783.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804102627543310.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804100671826647.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804102085882836.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101145749323.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804102752570547.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101296962832.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108094739547.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804103612851002.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804107688354444.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804103839055274.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804102872007893.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108838049740.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana
بازدید طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از حاشیه نشینی شهر ری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101612934155.jpg , بازدید نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet