هدر اصلی

دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان


پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با رئیس جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 19:56
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804107831164811.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108167676272.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108815917342.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108474933968.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804109100815473.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804107780296800.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804105171454750.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108226370132.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804105683861459.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804105433806985.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108069666844.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana
دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804108672070804.jpg , پروانه سلحشوری, دیدار پروانه سلحشوری با رئیس جامعه مدنی افغانستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet