هدر اصلی

در سفر به ویتنام انجام شد:

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هو شی مین


دکتر علی لاریجانی که برای دیدار با مسئولین جمهوری سوسیالیستی ویتنام به جنوب شرق آسیا سفر کرده است از خانه تاریخی هو شی مین، رهبر انقلابی این کشور، بازدید کرد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 12:24
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104715926906.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804105201315807.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804106404819420.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103690196967.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104471834982.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104341031524.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804102501227071.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804108004426988.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804105359323403.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804101394055919.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804108255040451.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104990017913.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804109148491423.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104825503906.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104709606825.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103633366405.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804107135335070.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804105458078151.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804100711797839.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103760614469.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804100925145360.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103559393509.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804101860252860.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804102596255225.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804108433357986.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804108725895635.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از خانه هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104855487860.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet