هدر اصلی سایت

امروز انجام شد:

جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: فوأد فاضلی دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 19:16
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804101527648227.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108694691438.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105628161551.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105100168580.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108758229870.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105305624818.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105679319068.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105861176868.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108234270718.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105440071718.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804108458425363.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105359204622.jpg Icana
جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/201804105886331379.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000