ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛

نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی با حضور رئیس سازمان محیط زیست


نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی عصر امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد.
مهدیه همت گشای فرد سه‌شنبه 28 فروردین 1397 ساعت 14:42
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804104804724855.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102541005177.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103938478022.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102488128959.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102887578443.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102825903308.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102636964979.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804104040214045.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103208251878.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103673330841.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103007761107.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103100739634.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103474703367.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804103384706116.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102670732078.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102584088761.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102778989641.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804102318196262.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana
نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئیس سازمان محیط زیست https://cdn.icana.ir/d/019/201804104125925712.jpg , عیسی کلانتری, نشست مشترک فراکسیون های محیط زیست و شفاف سازی و رئ, رئیس سازمان محیط زیست Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet