هدر اصلی

امروز 28 فروردین 1397 انجام شد:

دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشی مین


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز 28 فروردین ماه 1397 با دبیر حزب کمونیست شهر هوشی مین دیدار و گفت و گو کرد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 28 فروردین 1397 ساعت 21:22
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104009742161.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804100690808892.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103878379714.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104128993177.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104335073839.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104218804099.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104173273464.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103371496711.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804101414613934.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804106033181801.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103938125367.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804105230702700.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104352522648.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804105365419082.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104092779028.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104433828587.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103572546471.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104529788389.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103733349013.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804104480298688.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103470437788.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با دبیر حزب کمونیست شهر هوشیمین https://cdn.icana.ir/d/019/201804103306094982.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet