هدر اصلی

دیدار کاظم جلالی با رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و جمهوری اسلامی ایران


کاظم جلالی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی با همتای رومانیایی خود دیدار و گفت و گو کرد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 10:45
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100408209685.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804102305206072.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101950806958.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101616717784.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804102242040299.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100881300825.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100850810338.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109850897386.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109590594778.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109702392606.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101617834085.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101449301375.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101849816254.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100732796044.jpg Icana
دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100197470780.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet