هدر اصلی

امروز 29 فروردین ماه 1397 انجام شد:

بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز 29 فروردین ماه 1397 از پارک فناوری کشاورزی ویتنام بازدید کرد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 12:16
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109724650503.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109938184354.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108711575856.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109835330352.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109235721337.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108974859740.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108275377999.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804100135607578.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109572791787.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804100077745436.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109408262651.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107882222305.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107222801452.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108430776979.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108505122534.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108031658735.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107802286858.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107501550702.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108192461277.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107706327057.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از پارک فناوری کشاورزی‎ ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108808280977.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet