هدر اصلی

در سفر به جنوب شرق آسیا انجام شد:

بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام بازدید کرد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 12:27
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109874515411.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804102869745347.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804102000815908.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804102299316108.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804103186319529.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804102974089986.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804103081602230.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107612973635.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107729057046.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108874856503.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804104148712494.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107854456943.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804104015114090.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804109482664025.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108975660877.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804103552830073.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804108447975131.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804103308365491.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804107490741344.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویتنام https://cdn.icana.ir/d/019/201804101672875614.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet