هدر اصلی

دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی


گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی، و هیأت همراه با نایب رئیس مجلس سنای رومانی دیدار کردند.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 17:52
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804105289078168.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804105054489060.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804105033620132.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804104914369116.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804104670463522.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100343232611.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100878930534.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100675085829.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804104577857655.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804103356652719.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804103656643556.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804103828439551.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804107470269518.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با نایب رئیس مجلس سنای رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804103540746475.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet