هدر اصلی

دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی


گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی، با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی دیدار کردند.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 18:12
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100137753872.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100266507703.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109685345202.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109185962573.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109426700562.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804107230609889.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109592180345.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109409949886.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108199533075.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109212999380.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108593639416.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108778664820.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108960895279.jpg Icana
ملاقات کاظم جلالی با رئیس کمیسیون حمل و نقل مجالس سنا و نمایندگان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108138249598.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet