هدر اصلی

دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی


کاظم جلالی،رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کرد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 19:56
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804102416510582.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101439956559.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101220087498.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101333562293.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101846714321.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804100983953768.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101280963330.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101429468110.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101580954167.jpg Icana
دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی دیدار کاظم جلالی با رئیس کمیسیون اقتصاد و خصوصی سازی پارلمان رومانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804101132458549.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet