ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

در سفر به سریلانکا:

دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران، و کارو جایا سورا، رئیس مجلس سریلانکا، دیدار کردند.
محسن نوروزی‌فرد پنج‌شنبه 30 فروردین 1397 ساعت 16:00
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105066847496.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105239575140.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105340006855.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105967937986.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105902349928.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105587080054.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804102670599858.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105518510720.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804106146441851.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804106283021530.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804106422396155.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105510990746.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804100701777446.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804100925932090.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804100276200383.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804100803699799.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804100395637728.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105880296236.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105376647023.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105001073108.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804104822569243.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس سریلانکا https://cdn.icana.ir/d/019/201804105633223038.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet