ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان


اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان در مراسم افتتاح پروژه های کارخانه 60 هزار تنی فروکروم رفسنجان و خطوط انتقال و پست برق فروکروم این شهرستان حضور یافتند.
فوأد فاضلی جمعه 31 فروردین 1397 ساعت 11:00
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106221913790.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106748667887.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107055552924.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106426131155.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804105873104568.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804105658452739.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804105741555791.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106114774205.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106010429566.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106870341190.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804106673204354.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107567214310.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107719073026.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107170518352.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804108213405753.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804108377375900.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107104930298.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804105965666276.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804105141015127.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804104997354919.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana
افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان خطوط انتقال و پست برق فروکروم https://cdn.icana.ir/d/019/201804107316414517.jpg , افتتاح کارخانه فروکروم رفسنجان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet