هدر اصلی

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی


اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ از منزل پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی بازدید کردند.
فوأد فاضلی جمعه 31 فروردین 1397 ساعت 14:43
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108153898104.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804107993281892.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109194922208.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109030952061.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108222467438.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108798226250.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108944308745.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109340818373.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804108723508036.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana
بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201804109350622472.jpg , بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منزل آیت الله Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet