هدر اصلی

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار


رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار دیدار و گفت و گو کردند.
شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 09:49
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804102773207618.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804100226880639.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804102886123423.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804108310819220.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804104061599475.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804106992677584.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana
دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا با رئیس مجلس زنگبار https://cdn.icana.ir/d/019/201804106567758253.jpg , رئیس مجلس زنگبار, گروه دوستی پارلمانی ایران و تانزانیا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet