هدر اصلی

دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن


حسین امیرعبداللهیان، مشاور ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ظهر امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن دیدار و گفت و گو کرد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 13:08
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804105415235747.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804106699979115.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804106419552897.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804106094966538.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804105987826953.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804106640539937.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804104230835739.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804105214470292.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana
دیدار حسین امیرعبداللهیان با رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن https://cdn.icana.ir/d/019/201804106265644555.jpg , حسین امیرعبداللهیان, رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ در یمن Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet