هدر اصلی

عصر امروز صورت گرفت؛

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان


اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه، 6 اردیبهشت ماه) درنشست فرهنگ عمومی استان کردستان حضور یافتند.
محمدرضا زرندوش پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1397 ساعت 20:36
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100249479922.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804109571544895.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100183891863.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100718590734.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100438350846.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100205438706.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100086187690.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100466554037.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100339596099.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804109296157818.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100886382992.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804101038614367.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804100591327540.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست فرهنگ عمومی استان کردستان https://cdn.icana.ir/d/019/201804109328011961.jpg , اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, نشست فرهنگ عمومی استان کردستان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet