هدر اصلی

نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت


نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 19:51
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805108967036136.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100965143487.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805108940204658.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100705772527.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100531367916.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805109682822277.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805108432642521.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100060512732.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100113244041.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100270319988.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805109421588020.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805109365875436.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805101424220904.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805101464281792.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100908273930.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100281833436.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100823680240.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100564868269.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805100789768233.jpg Icana
نشست فراکسیون فراکسیون تولید و اشتغال با حضور نوبخت https://cdn.icana.ir/d/019/201805101118267516.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet