خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

امروز 29 خرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت


نشست اعضای هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت مجلس شورای اسلامی عصر امروز 29 خرداد ماه 1397 به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 19:06
محمد جعفری و علی اکبری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806107399596862.jpg Icana
محمد جعفری، علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806100668531301.jpg Icana
محمدمهدی مفتح و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806106787210040.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806100108997377.jpg Icana
مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806109317268098.jpg Icana
علی اکبری، محمدمهدی مفتح و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806100470462817.jpg Icana
رضا غلامی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806109476393672.jpg Icana
محمد جعفری، علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806103790342738.jpg Icana
محمدجواد بربریان در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806105079204289.jpg Icana
علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806103497805090.jpg Icana
علی اکبری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806109594072812.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201806109994681694.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet