هدر اصلی

امروز 2 تیر ماه 1397 انجام شد:

دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران با دکتر علی لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 2 تیر ماه 1397 با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران دیدار و گفت و گو کرد.
محمدرضا زرندوش شنبه 2 تیر 1397 ساعت 12:35
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806107084196249.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104416813807.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806106366362195.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806105851905859.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104240468562.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104716026618.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100645775426.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806102123767218.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806106201833059.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806107310400515.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100902671815.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806101294336871.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104238682602.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806103535229199.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806101406710283.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104520540719.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806106847850941.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806103959315624.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104096454293.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100498539264.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100918562125.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806105124603062.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100093872475.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806101256708974.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet