هدر اصلی

نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد ایران:

بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد ایران در مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 13:10
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806104106530766.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102889993860.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102701987180.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806103060858207.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102533731450.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806103404813068.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102389884912.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806103121219246.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102091002265.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102815265857.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102451363929.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806103323945973.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102131072941.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102260748633.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806108879875251.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102754336041.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806102130690493.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana
بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت از کالای ایرانی وابسته به مؤسسه استاندارد https://cdn.icana.ir/d/019/201806103509540155.jpg , دکتر علی لاریجانی, بازدید دکتر لاریجانی از نمایشگاه عکس و کارتن حمایت Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet