هدر اصلی

امروز 3 تیر ماه 1397 انجام شد:

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی


حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 3 تیر ماه 1397 با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 17:16
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806103094795630.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806102936042715.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806104349352058.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806104898551011.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806109588328181.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806102781254394.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806105475471210.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806101459245083.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806104294931856.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806103298254224.jpg Icana
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با جمعی از اساتید و پژوهشگران عراقی https://cdn.icana.ir/d/019/201806104509956344.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet