هدر اصلی

امروز 3 تیر ماه 1397 انجام شد:

دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان


محمد رضا پور ابراهیمی عصر امروز 3 تیر ماه 1397 با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران دیدار و گفت و گو کردند.
حمیدرضا راهل یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 17:32
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806108531697164.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806102765402156.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100481077524.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100336787551.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806104881428804.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806101025937404.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806102179518713.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806109537043030.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806109863709736.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با سفیر گرجستان در تهراندیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100173819828.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806100754654632.jpg Icana
دیدار محمد رضا پور ابراهیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201806107958174308.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet