هدر اصلی

امروز 9 مرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد


نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز 9 مرداد ماه 1397 با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد برگزار شد.
محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 17:43
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807100925650053.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807107895178586.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807107728786152.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807104620890324.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807108305290283.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807100376624903.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807103984338032.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807108467371317.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807100847405940.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807106284544555.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807100971248106.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807104098244961.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807104666782605.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807103263732265.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807107633932422.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201807107449093347.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet