هدر اصلی

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی


نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 12:51
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100446997273.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
شریف پور، پورابراهیمی، همتی و حسینی شاهرودی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109905895660.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100109740494.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
موسوی و کریمی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109047707314.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109933332438.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
حضرتی، گلمرادی و سعیدی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109431360192.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109174955974.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109278197168.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808108847947329.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808108981932925.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نادری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102350375329.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109656073825.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109382914467.jpg , نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet