هدر اصلی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 18:04
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808101694074677.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
کاظمی، قوامی و تاج گردون در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109382599894.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109543588766.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
تابش، حاجی بابایی و سلیمانی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109230182189.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100435160214.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102290702417.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
حسینی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808108670820392.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
مرادی و فیضی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808109029132429.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808100594472119.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
خدابخشی، هزارجریبی و قربانی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808107551292004.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
فیضی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808102339129786.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201808105888872693.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet